Orange Eagle Nieuws

Op deze pagina vindt u artikelen die door de medewerkers van Orange Eagle geschreven zijn. Dit kunnen interessante ontwikkelingen zijn voor uw branche, maar het kunnen ook leuke anekdotes zijn over een recente gebeurtenis. Houd deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

« Terug naar overzicht

Kosten besparen met e-learning

Door: A&D Totaal
11-04-2019

Efficiëntie

We leven in een wereld waarin de continue zoektocht naar efficiëntie een belangrijke rol inneemt om succesvol te zijn als bedrijf.

We zien het overal terug. We zien het bij zorgverleners, kinderdagverblijven en het onderwijs waar op overheadkosten bespaard moet worden. We zien het echter ook bij bouwbedrijven en andere dienstverleners waar faalkosten tot een minimum beperkt moeten worden.

ICT wordt veel gebruikt om processen te automatiseren of foutgevoeligheid te verkleinen en daarmee efficiëntie te verhogen. Het gevolg daarvan is tijdsbesparing en daarmee logischerwijs ook kostenbesparing. E-learning is een voorbeeld van een ICT-toepassing, waarmee men efficiënter om kan gaan met de tijd. Zodat een zorgverlener zijn/haar energie kan stoppen in het verlenen van zorg en de schilder zich kan richten op het leveren van het beste eindresultaat bij de klant.

Hiermee vertellen we natuurlijk nog niets nieuws. Scholing van het personeel wordt soms als een extra kostenpost beschouwd. Voor veel organisaties moet er wel een goed terugverdienmodel of een verplichting aanwezig zijn om het personeel te scholen en dat is logisch. Niet alleen de kosten van de training zelf, maar ook vervangend personeel en de doorbetaling van het eigen personeel zorgen ervoor dat zo’n onderwijstraject een duur grapje kan worden. Het terugverdienmodel is lastig te bepalen, aangezien het vaak moeilijk is om te meten wat het uiteindelijk oplevert. Maar is het dan wel terecht om erop te bezuinigen?

Voordelen opleiden medewerkers

Nu zullen wij als onderwijsinstantie uiteraard het belang van goed geschoold personeel benadrukken. Hoewel het moeilijk te meten is, zal ieder bedrijf bevestigen dat het kan bijdragen aan:

 • Een hogere kwaliteit van het eindproduct of dienst;
 • Een tevredenere klant;
 • Onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie;
 • Minder faalkosten;
 • Een tevredenere medewerker;
 • Minder ziekteverzuim.

Inwerken van nieuwe medewerkers

Een mooi voorbeeld van hoe e-learning toegepast kan worden en waarvoor men redelijk simpel een terugverdienmodel kan bepalen, is het vormgeven van een inwerktraject in een e-learningmodule. Het inwerken van een nieuwe medewerker en het herscholen van bestaande medewerkers kan een intensief proces zijn. Voor een goed inwerkproces zullen meerdere collega’s van verschillende afdelingen betrokken worden en dat vergt veel tijd van deze collega’s. Tijd die deze collega’s graag aan iets anders zouden besteden. Kortom, dit gaat ten koste van de efficiëntie en kost weer onnodig geld. Daarnaast leert de praktijk dat inwerktrajecten niet altijd even gestroomlijnd zijn. Het resultaat: het duurt lang voordat een medewerker alle regels en processen goed kent. Er zijn dus twee voordelen te behalen:

 • tijdsbesparing bij de collega’s die de nieuwe medewerker dienen in te werken;
 • een sneller en beter ingewerkte medewerker.

Daarnaast kan het ook voor het bestaande personeel een bron aan informatie opleveren waarmee zij hun kennis (opnieuw) tot zich kunnen nemen. U kunt zelf de berekening maken wat dit voor uw bedrijf kan opleveren.

Praktische invulling

Zo zijn er vele andere praktische voorbeelden te bedenken, maar een e-learningmodule voor het inwerken van nieuwe medewerkers kan een mooi startpunt bieden. Zo’n e-learningmodule is altijd maatwerk, maar kan de onderstaande onderdelen bevatten:

 • Introductie van het bedrijf met de achtergrond, filosofie etc.;
 • De huisregels van uw bedrijf;
 • Belangrijke veiligheidsprocedures;
 • Rondleiding door het gebouw met handige tips;
 • Werking van bepaalde systemen of materialen;
 • Belangrijke documenten;
 • Etc.

Kijk op de pagina E-learning Totaal van hoe A&D Totaal zo’n traject samen met u kan doorlopen.